24 มี.ค. 2022 เวลา 07:27 • ธุรกิจ
เจตนาของเขาที่ว่ามานั้น มองได้สองแง่
1. เขาไม่รู้ มีมุมมองแค่ด้านเดียว เขาถึงว่ามาอย่างนั้น
2. พูดมาเพื่อกันเราไม่ให้ลงทุน เพราะอาจจะไปแย่งโอกาสจากเขา
เมื่อความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์นั้นยังคงมีอยู่
ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะมีสภาพอย่างไร ช่องทางทำมาหากินก็ยังมีอยู่เสมอ เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเอง เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแนวทางในการลงทุน อย่าไปเชื่อตามที่คนอื่นเขาว่า กล้าเสี่ยงและยอมขาดทุนกับอะไรใหม่ ๆ ลงทุนแบบว่ายแหเอาไว้ บางครั้งเมื่อเวลามันมาถึง สิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็สามารถคืนทุนที่ขาดไปได้ และอาจจะมีกำไรมากกว่าก็เป็นได้ ใครจะไปรู้
โฆษณา