24 มี.ค. 2022 เวลา 08:13 • ความคิดเห็น
ถ้าในอนาคตใช้การอัพโหลดใส่ลงสมองโดยตรง ก็ไม่ต้องการหนังสือหรอกครับ
โฆษณา