การตัดสินใจที่ดีที่สุด เป็นการตัดสินใจในสภาวะจิตใจที่สงบนิ่ง
23 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา