คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม​การอ่าน โดยอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์​มากขึ้น แต่ส่วนตัวก็ยังชอบที่จะได้หยิบหนังสือมาอ่านอยู่ดี อ่านได้นาน​ ถนอมสายตา​ ดังนั้นจึงคิดว่าการอ่านหนังสือจะยังคงอยู่​
ยกเว้นการอ่านข่าว​ที่อ่านจากสื่อออนไลน์​เกือบ​ 100%
1 ถูกใจ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา