24 มี.ค. 2022 เวลา 09:11 • ความคิดเห็น
คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม​การอ่าน โดยอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์​มากขึ้น แต่ส่วนตัวก็ยังชอบที่จะได้หยิบหนังสือมาอ่านอยู่ดี อ่านได้นาน​ ถนอมสายตา​ ดังนั้นจึงคิดว่าการอ่านหนังสือจะยังคงอยู่​
ยกเว้นการอ่านข่าว​ที่อ่านจากสื่อออนไลน์​เกือบ​ 100%
โฆษณา