25 มี.ค. 2022 เวลา 10:45 • การศึกษา
วันคุ้มครองโลก คุ้มครองใจ
เวลาที่ทรงคุณค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์
คุณครูไม่ใหญ่ ท่านชี้แนวทางในการสั่งสมบุญบารมี การได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งทีเดียว
เพราะว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้ว โอกาสที่เราจะทำได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ โอกาสนั้นเกิดขึ้น ท่านบอกว่าละโลกไปแล้ว ถึงต่อให้เป็นเทวดาก็อยู่ในภาคของการเสวยสุข โอกาสที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมี เหมือนตอนที่เป็นมนุษย์ไม่มี
เพราะฉะนั้นช่วงวันเวลาของเรา ในการที่เราได้เป็นมนุษย์ จึงเป็นเวลาที่ทรงคุณค่ายิ่ง ของพวกเราทุกคน ถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไป มันก็สูญไปเปล่า ๆ กับความตั้งใจที่จะมาสร้างบารมี มันจะค่อย ๆ หมดไปเรื่อย แล้วเดี๋ยวเราจะได้แต่มือเปล่า เพราะฉะนั้นเวลาที่มีอยู่ จะเป็นเวลาที่สำคัญ ที่เราจะได้สร้างบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญบารมีที่เราจะสร้างกัน ที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านคิด ท่านวางไว้ให้นั้น ต้องถือว่าเป็นสุดยอดของบุญอันหนึ่งทีเดียว ที่เราจะได้สร้างกันให้ได้เต็มที่ สมกับความตั้งใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
แม้กระทั่งปัจจุบัน การชักชวนเยาวชนชายอายุ 10-18 ปี มาบวชเป็นสามเณร นี่คือโอกาสทองที่พวกเราจะได้มีโอกาสนำพาลูกหลาน เข้ามาสู่เนื้อนาบุญแห่งพระศาสนา มาบวชเป็นสามเณรจะได้โอกาสสำคัญในการศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้า จะได้เรียนรู้ ความรู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนา และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ได้มีโอกาสได้รู้จักคำว่าวิชชาธรรมกาย และได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
นี่คือโอกาสสำคัญยิ่ง สำหรับเยาวชนชาย ที่เป็นลูกหลานของพวกเรา ที่จะได้บวชเป็นสามเณร จะได้เป็นหน่อเนื้ออยู่ในพระพุทธศาสนา ได้เรียนวิชชาของพระพุทธเจ้า ได้เรียนวิชชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คือวิชชาธรรมกาย และนั่นจะเป็นหลักสำคัญของชีวิต พื้นฐานสำคัญของชีวิต ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปถึงภายภาคหน้า
ใครก็ตามที่ตั้งใจว่าจะติดตามตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่ หลวงพ่อ นี่คือโอกาสที่เราจะได้ทำ ให้โอกาสกับลูกหลานของเรา ที่จะได้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา เข้ามาในเนื้อนาแห่งพระศาสนา แล้วความเจริญงอกงามของลูกหลานก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไป
จะทำให้วงศ์ตระกูลมีความสมบูรณ์ เจริญแล้ว เต็มไปด้วยความสุข เพราะบุญที่เกิดขึ้นนี้ เขาจะหล่อเลี้ยงภายในตัวสามเณร ผู้ที่ชักนำเยาวชนเข้ามาบวช ตลอดจนกระทั่งครอบครัวที่ให้โอกาส ก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสแห่งบุญอันนี้ โดยทั่วกัน
โครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอโอกาสพูดกับพวกเรา จริง ๆ สิ่งที่จะพูดยังมาไม่ถึง ในวันนี้ แต่จะมาถึงในเดือนเมษายน เพราะว่าเป็นวันสำคัญของครูไม่ใหญ่ของเรา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ท่านได้กำเนิดเกิดขึ้น เพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญของหมู่คณะของเรา อย่างยิ่งยวดทีเดียว
สิ่งที่จะบอกกับพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานหลวงปู่ ลูกหลานคุณยาย ลูกหลวงพ่อ ว่าสิ่งสำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านตั้งใจมาทำ ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวิชชาธรรมกาย เอาวิชชาธรรมกายขึ้นมาได้
แล้วก็ไม่ต้องการให้วิชชาธรรมกายนั้นสาบสูญไป ขาดช่วง การต่อทอดมาถึงพวกเรา ท่านก็เลยฝากวิชชาธรรมกาย พร้อมกับมโนปณิธานที่ตั้งใจจะทำต่อให้สุด ต่อทอดกันลงมา จนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเรา
และวิชชาธรรมกายก็ไม่ได้หมดอยู่แค่พระเดชพระคุณหลวงปู่ สามารถต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเรา คุณครูไม่ใหญ่ของเรา เมื่อท่านได้ทั้งวิชชาและรู้มโนปณิธาน ท่านก็ต้องการสานต่อมโนปณิธานที่มีอยู่นั้น ให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้
ท่านทุ่มเททำ ไม่คำนึงถึงว่ามันจะลำบาก มันจะเหน็ดเหนื่อย มันจะใช้เวลากันเท่าไหร่ เป้าหมายของท่านคือต้องการวางรากฐานชีวิตที่จะรองรับวิชชาธรรมกายพร้อมกับหมู่คณะที่จะตามมา เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาวิชชาธรรมกาย
สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของหมู่คณะของพวกเราทั้งหมด เพราะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านถ่ายทอดมาถึงคุณยาย คุณยายท่านถ่ายทอดมา ต่อทอดกันมาจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ และคุณครูไม่ใหญ่กำลังต่อทอดสอนสั่งสอนพวกเราเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมกาย
เพราะฉะนั้นการเกิดมาของท่าน เหมือนการเกิดมาพร้อมกับการทำทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้วิชชาธรรมกายไม่ขาดหายไปในระหว่างทาง ให้มีการต่อเนื่องไปถึงผู้ที่จะมีโอกาสได้ศึกษาวิชชาธรรมกายต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่อยู่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกฟังให้ดี ว่าเรื่องของวิชชาธรรมกายนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝากต่อทอดกันมา เพื่อให้ได้มาถึงพวกเรากันทุกคน
ครูไม่ใหญ่ท่านเปิดโอกาสขึ้นแล้ว ที่เหลืออยู่นั้น เมื่อเธอได้ฟังข่าว แล้วมีสิ่งเข้าไปสะกิดใจ ขอให้รู้เถอะว่าเธอว่าเธอต้องรับรู้ แล้วก็ปรับใจ ทำใจของเธอเพื่อสร้างโอกาสของตัวเอง ที่จะได้มีโอกาสได้เข้ามา ถึงเรื่องของวิชชาธรรมกาย นี่เป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิต เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านทุ่มทั้งชีวิตเอาขึ้นมา
แล้วส่งต่อทอดมาตามบุคคลสำคัญที่ท่านหมายเอาไว้ แล้วบัดนี้กำลังจะมาถึงพวกเรากันทุกคนให้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิชชาธรรมกาย แล้วให้นึกด้วยใจใส ๆ ว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตของตัวเราใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็เปิดเส้นทางของตัวเข้าสู่วิชชาธรรมกายเถิด
ในวันคุ้มครองโลก เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ถ้าเรารู้ข่าวให้เราหาโอกาส เข้ามาทางตามช่องทาง เข้ามาสู่เรื่องการปฏิบัติ แล้วธรรมะการปฏิบัตินี้ ที่จะถ่ายทอดออกไป ให้พวกเรา หาโอกาสที่จะเข้ามาสู่สถานที่ ที่เป็นพื้นฐานแห่งการบุกเบิกขึ้นมารองรับวิชชาธรรมกาย
ให้ทำใจรู้เลยว่า นี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา ที่เราจะได้มีโอกาสได้รู้จักธรรมกาย ได้ปฏิบัติวิชชาธรรมกาย แล้วโอกาสการเข้าถึงธรรมกายจึงจะเกิดขึ้น ถ้าเราทำได้ ชีวิตเราจะไม่ว่างเปล่า ถ้าเราทำได้ เป้าหมายที่เราตั้งใจมาข้ามภพข้ามชาติจะเป็นจริง
เพราะฉะนั้น 22 เมษายน 2565 เมื่อได้รับทราบข่าวนี้ก็เตรียมตัวให้ดี เตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติ ซึ่งในวันนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรม ก็จะมาถึงพวกเรา การเตรียมตัวเตรียมใจจะทำให้ใจของเราพร้อม ตัวของเราพร้อม และบรรจบพร้อมที่จะเข้าพระธรรมกาย
ตอนนี้กลั่นใจของเราให้ใสใส พร้อมกับนึกถึงบุญคุณของคุณครูไม่ใหญ่ ที่ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตสร้างพื้นฐาน ในการต่อทอดวิชชาธรรมกายถึงพวกเรากัน ขอให้ทุกท่านได้โอกาสสำคัญนี้กันทุกคน ขอให้มีแต่ความสุขสมหวัง ความสำเร็จในชีวิต มีแต่ความสุขความเจริญ และได้เข้าถึงพระธรรมกายกัน ขอเจริญพร
ที่มา ทบทวนโอวาท https://www.youtube.com/watch?v=M-Z-59UV0r4
ภาพจาก เพจการบ้าน
โฆษณา