พอๆกันทั้งสองฝ่ายครับ ร้านค้าก็อาจจะไม่ได้เตรียมการแลกเงินเอาไว้ หรือก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนเอาแบ้งค์1,000 มาให้แล้ว ผมมีร้านค้าส่ง มีคนเอางินมาแลกบ่อย อีกกรณีนึงลูกค้าบางคนจงใจเอาเงินมาแลกคือเอาแบ้งค์1,000 มาซื้อของที่มีมูลค่า 5-20 บาท แบบนี้ก็มีเช่นกัน
...แต่การจะบอกให้ลูกค้าไปแลกที่ 7-11 ก็เป็นการปิดการขายที่ไม่ได้เรื่อง และลดจำนวนลูกค้าของตัวเองไป
...ถ้าเป็นผม ถ้าลูกค้ามาแลกหรือมาซื้อของ ถ้ามีก็ให้แลก ถ้าไม่มีก็หาแลกร้านใกล้เคียง ถ้าไม่มีอีก ก็ขอให้เขาใช้แบ้งค์ย่อยหรือจ่ายเหรียญ ถ้าไม่มีอีกก็บอกว่า โอกาสหน้ามาซื้อใหม่นะ ตอนนี้ไม่มีแบ้งค์ย่อยมากพอ
...ถ้าลูกค้าขอติดขอค้าง ไม่แนะนำนะครับ ส่วนใหญ่จะชักดาบ เพราะบางคนยังไม่มีระเบียบวินียมากพอ พอให้ติดก็ไม่จ่าย และหลีกเลี่ยงการเข้าร้าน
1ถูกใจ
194รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...