25 มี.ค. 2022 เวลา 02:14 • ไลฟ์สไตล์
รู้สึกได้ถึงความไม่พร้อม เด๋วนี้โอนเอา แต่ก่อนคงเดินไปเลย เพราะอีกร้านก็คงต้องเก็บไว้ทอน ส่วเรื่องแลกเงินคนขายควรเป็นคนแลกค่ะ
โฆษณา