ไม่จริง ในวิกฤตก็มีโอกาส ถ้าคิดแบบนี้สังคม เศรษฐกิจหยุดชะงักหมดครับ ลงทุนให้เหมาะกับกำลังของตัวเอง ศึกษาหาข้อมูลและวางแผนการลงทุนดีๆก็ช่วยลดความเสี่ยงได้
โฆษณา