25 มี.ค. 2022 เวลา 03:27 • ธุรกิจ
จับจังหวะให้ดี รวยไม่รู้เรื่อง
ความหมายคือ ในเมื่อการบริโภคของผู้คนยังคงเป็นเรื่องจำเป็น ไม่เว้นแม้แต่สินค้าฟุ่มเฟือยก็เป็นเรื่องปกติ ถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่า พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดในทุกสถานการณ์
การลงทุนที่ขาดการวิเคราะห์ ขาดความชัดเจนในเป้าหมาย ย่อมนำมาซึ่งการขาดทุน
โฆษณา