เล่น โซเชี่ยล ก็เข้าแล้วนะ
1
มีดีกว่า ไม่มี
อยู่ที่เรา จัดการจัดสรร มันมากกว่า
เราไม่เข้า มันก็มาหา ถึงที่
ที่คิดก่อน คือ ตัวเอง
มีประโยชน์ต่อใครบ้าง
สร้างอะไรให้ ใครบ้าง
เข้าไม่เข้า ไว้ทีหลังเลยครับ
  • 3
โฆษณา