มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ค่ะ
คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
เราต้องพึ่งพา อาศัยกันอยู่แล้ว
เรียนรู้ และเปิดใจ ไม่ปิดกั้น
เพื่อรู้เท่าทัน กับสิ่งรอบๆ ตัว
เพียงแต่ว่าเราเป็นตัวของเราเองค่ะ
  • 2
โฆษณา