26 มี.ค. 2022 เวลา 00:16 • ครอบครัว & เด็ก
หากเขาไม่มีความจำเป็นใดๆ กับชีวิตเรา
ตัดเขาออกไปจากความรู้สึกนึกคิดเลยครับ
(มองเขาเป็นแค่อากาศธาตุก็พอ)🙃
โฆษณา