26 มี.ค. 2022 เวลา 02:48 • สุขภาพ
🤦‍♀️โลหิตจาง (Anemia) หรือภาวะซีด เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้นำออกซิเจนไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อยลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ เช่น เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ผิวซีดหรือผิวเหลือง เป็นต้น โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางอาจมาจากการเสียเลือด การสร้างเม็ดเลือดแดงที่ลดลง หรือเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากขึ้น
📌อาการของภาวะโลหิตจาง📌
ผู้ที่มีภาวะโลหิตจางจะมีอาการแตกต่างกันไปออกไปตามสาเหตุ ตั้งแต่อาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงรุนแรง หรือในบางรายอาจไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ จนกว่าภาวะโลหิตจางรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาการผิดปกติเป็นผลมาจากการทำงานของหัวใจที่หนักขึ้น เพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนจากเลือดมากขึ้น โดยอาการที่พบส่วนมาก ได้แก่
✅ รู้สึกเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย แม้จะเป็นการทำกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวัน
✅มีอาการตัวซีด อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น
✅หายใจลำบากขณะออกแรง
✅มึนงง วิงเวียนศีรษะ
✅ปวดหัว
✅มีอาการมือเท้าเย็น
✅ผิวซีดหรือผิวเหลือง
✅เจ็บหน้าอก ใจสั่น
✅ในขั้นรุนแรงอาจทำให้หัวใจทำงานหนักจนหัวใจล้มเหลว
👇หากเริ่มมีอาการควรรีบแก้ไขให้เลือดกลับมามีความสมบูรณ์อาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้น
โฆษณา