ไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมนะครับ แต่คนส่วนมากควรมีสังคม
  • 2
โฆษณา