คือความเรียบง่าย...ภายใน
ครูสอนภาษาท่านหนึ่ง กล่าวว่า
การเรียนภาษาต้องง่าย ๆ ตรงไปตรงมา
เพราะว่า ภาษาหรือประโยคของคำพูด... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา