มันเป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุมของคุณ อะไรที่คุณควบคุมไม่ได้คุณต้องปล่อยวางค่ะ
ใครจะคิดอะไร มันเป็เรื่องของเขา แล้วถ้าเขาทำไม่ดีให้คุณ อันนี้ เขาจะได้รับผลแห่งการกระทำตามเงื้อมมือของเขาเองค่ะ อย่าเขาไปมีส่วนร่วม
ความสุขเป็นของแต่ละคนสร้างขึ้นเองได้ ถ้าเขาคิดแต่เรื่องของคนอื่น เขาก็ไม่สามารถสร้างความสุขให้ตัวเขาเองได้ค่ะ เรื่องนี้ไม่แปลก มีคนประเภทนี้มากในโลกนี้ ท้ายสุดไม่รู้ว่าความสุขแท้คืออะไร เรื่องนี้ต้องเข้าใจและตื่นรู้เอง บอกกันไม่ได้ ยกเว้นเรามีอาชีพไลฟโค้ช ก็สอนทั่วไปได้ แต่จะสอนคนเฉพาะเจาะจงเขาต้องเปิดใจ ยินดีรับ ยินดีฝึก ปฏิบัติเองด้วยค่ะ
คุณมาถูกทางแล้ว ที่แยกแยะคนอื่นเป็น รับรู้ได้ว่ามีคนคิดอย่างไร แต่อย่าไปซึมซับเข้ามาเยอะ มีความสุขของคุณต่อไป เพราะความสุขคือ master key ของความสำเร็จทุกอย่าง และแต่ละอย่างก็สามารถไต่ระดับไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร
จงมีความสุขอย่างที่เป็น และ มองข้ามสิ่งต่างๆ
เพราะชีวิตของคุณ เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ จงควบคุมความคิดดีดีให้คงอยู่ตลอดไป
134 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา