ขอโทษที่ตอบไม่ตรงคำถามนะครับ แต่คงเลือกจอดตบไฟซ้ายให้พวกเค้าไปกันก่อนแล้วถึงไปต่อครับ
โฆษณา