27 มี.ค. 2022 เวลา 07:38 • การศึกษา
วางจิต​ ดูจิต​ ปล่อยวาง​
การวางจิตไว้กับองค์พุทธะ
คือการน้อมจิตเพื่อศึกษาพระธรรมตามแนวทางของพระพุทธองค์​ ไม่ส่งจิตออกนอก ไม่วุ่นวายให้ความสำคัญในเรื่องของเครื่องรางของขลัง ตัวเลข หรือสิ่งใดที่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธองค์
การดูจิต
คือการน้อมจิตเข้าไปพิจารณา​ หลักการคือให้พิจารณาด้วยตนเอง​ ไม่ใช่การหมายจำมาหรือคิดตามกัน
จึงจะเกิดเป็นปัญญา
การปล่อยวาง
เกิดได้จริงเมื่อมีการน้อมจิตเข้าไปพิจารณา จนเกิดปัญญา รู้ถึงเหตุจนเดินไปสู่การละและดับได้ในที่สุด
โฆษณา