ถ้าไม่ทัน ต้องเลือก ชนรถซ้าย ความเสียหายน้อยกว่า เรื่องความผิด ยังไงเราก็ผิด แต่ชีวิตสำคัญกว่า มีความผิดตามกฏหมาย ดีกว่า ทำคนตายและมันจะติดในใจเราไปจนตาย
โฆษณา