29 มี.ค. 2022 เวลา 01:44 • ความคิดเห็น
เข้าใจว่า ในสมัยพุทธกาล คงเป็นเรื่องสมัยนิยมของคน และคงไม่มีใครทราบชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าให้บันทึกอะไรไว้บ้าง และผู้คนสมัยก่อนก็มีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกับสมัยนี้ มีแง่คิดได้ 2 -3 ประการ 1. คนมีความดิบ 2. คนมีความคิดที่ไม่ซับซ้อน 3. สังคมอยู่ในวงถิ่นเกิด คือไม่ได้รับรู้ว่า ที่อื่นเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น
การพนันเป็นเรื่องของกษัตริย์ ในยุคนั้น การท้าปะลอง การตีคลี เป็นการกีฬาของชนชั้นสูง มีการเดิมพัน เอาบ้านเอาเมืองกันเลย ใครแพ้หมดตัวออกบวช ไปสร้างเมืองใหม่ เป็นต้น
และข้อเท็จจริงเวลาผ่านมา สองพันกว่าปี เนื้อหาใจความคงเปลี่ยนไป ตามการสังคยานาพระไตรปิฎก ไปตามยุคตามสมัย
สิ่งที่สร้างไปแล้ว แต่ปรับไม่ทันตามยุคสมัย ในความคิดเห็นของเราคือ ระบบศาสนา และระบบการศึกษา เช่นระบบของศาสนา มีกฏเกณฑ์มานับพันๆปี แล้วจะให้มนุษย์ในยุคอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติตามทุกอย่างนั้น เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่ง แม้ว่าพื้นฐานนั้นดีอยู่แล้ว
ส่วนระบบการศึกษาทั่วโลก ก็มีมาหลายร้อยปีมา พอมาถึงยุคนี้ กลายเป็นเรื่องโลก ความรู้หาได้ในมือถือ ผู้คนยุคนี้จึงรับรู้อะไรได้มากกว่า เร็วกว่า ระบบ
ดังนั้น การกำหนดอะไร จึงเป็นไปตามยุคสมัย ของผู้ตั้งกฏ ค่ะ
โฆษณา