29 มี.ค. 2022 เวลา 05:31 • ความคิดเห็น
ส่วนตัวคิดว่า การพนัน เป็นส่วนหนึ่งของศีล5
แต่ที่ไม่ได้เอาไปบัญญัติไว้ในศีล5 เพราะการพนัน เบื้องต้นสร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนแค่ตนเอง
>>>ส่วนศีล5นั้นไม่ใช่แค่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ตนเองเท่านั้นแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย
>>>แต่การพนันก็สามารถเป็นเหตุสร้างความเดือนร้อนหรือเบียดเบียนผู้อื่นในเบื้องกลางและเบื้องปลายได้
***ด้วยเหตุผลนี้การพนันจึงไม่ได้บัญญัติไว้ในศีล5 “แต่การพนันเป็นตัวนำให้ไปสู่การผิดศีล5ได้”
โฆษณา