29 มี.ค. 2022 เวลา 06:04 • ความคิดเห็น
การพนันจริงๆ คือศีลเบื้องต้นค่ะ คำว่าศีล 5 ถ้าศึกษาลึกๆ มันจะมีความละเอียดอ่อนอยู่ในนั้น มันมาจากไตรสิกขา ศีล ค่อยไปสมาธิ และปัญญา ที่มาจาก มรรคมีองค์ 8 ในส่วนของศีลก็จะมีดังนี้ ...นั่นหมายความว่า สัมมากัมมันตะ การกระทำที่ถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนและผู้อื่น และสัมมาอาชีวะ อาชีพที่ถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนและผู้อื่น ถ้าการเล่นพนันนั้น ทำให้คุณเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อน นั่นหมายความว่าผิดศีลในส่วนนี้ ส่วนศีล 5 ที่เราบัญญัตินั้นมันเป็นเบื้องต้นเพื่อให้เหมาะกับคนไทยที่มีการกระทำผิดเหล่านี้มากที่สุด จึงบัญญัติศีลเหล่านี้ไว้ให้คนอยู่ร่วมกันได้ ให้สอดคล้องกับ กฎหมาย...
ลองไปหาอ่านดูนะคะ ส่วนได้ข้อมูลที่ละเอียดยังไง มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ 😊
โฆษณา