29 มี.ค. 2022 เวลา 06:17 • ความคิดเห็น
เหลือพระไว้ให้ประชาชนเป็นที่พึ่งมั่งเถอะ..ถ้าขืนเข้มงวดมากต้องจับพระสึกออกมาหมด
พระคือผู้สนับสนุนการพนันแหล่งใหญ่สุด มีอิทธิพลทางการพนันสูงสุด..เป็นแหล่งบอกใบ้หวยไง หรืออย่างน้อยคนก็ไปไหว้อธิษฐานขอหวยท่าน
เคร่งมากเดี๋ยวก็ย้อนยุคเป็นเหมือนพวกตาลีบัน
โฆษณา