29 มี.ค. 2022 เวลา 06:53 • ความคิดเห็น
การพนันอาจจะไม่อยู่ในศีล แต่อยู่ใน อบายมุข6 (อบายมุข แปลว่า ทางแห่งความเสื่อม) มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ว่า..ไฟไหม้ 10 ครั้ง ยังไม่เท่าเล่นการพนันแค่ครั้งเดียว! ลองพิจารณาดูครับ
โฆษณา