29 มี.ค. 2022 เวลา 10:34 • ความคิดเห็น
ศีล 5
เป็น ศีลเบื้องต้น ของคนทั่วไป
ตามที่ผม เข้าใจนะ
มีศีลเบื้องต้น กว่านี้ด้วยหรือครับ
โฆษณา