29 มี.ค. 2022 เวลา 11:54 • ความคิดเห็น
เพราะสังคมเราเป็นสังคมปากว่าตาขยิบ, มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก, เกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกง ฯลฯ
คือ ผู้นำบอกคนอื่นให้ทำแต่ตัวเองยกเว้น กฏ กติกามีไว้บังคับใช้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่พวกพ้อง
โฆษณา