29 มี.ค. 2022 เวลา 15:02 • ความคิดเห็น
มีให้เลือกไม่มาก :
1สูดหายใจลึกๆ นับ 1 ถึง 10 นับได้แค่ 8 กลายเป็น สิงห์หมัดสั่ง
2 Control your "ANGER" because it's only one letter away from "DANGER."
~Unknown
1
โฆษณา