ทำงานที่ไหนก็เจริญรุ่งเรื่อง ชีวีตมีแต่เรื่องได้เงินได้ทอง จนคนทั้งประเทศอิจฉา
.
คำสอนของหลวงตาม้า : อธิษฐานสัจจะบารมี
หลวงตาท่านเมตตาสอนว่า “เราทั้งหลายควรหมั่นอธิษฐานสัจจะไว้บ้าง แต่ต้องดูเค้าของตัวเองก่อนว่าจะทำได้ไหม โดยให้อธิษฐานจากสิ่งรอบกายที่พอจะทำได้ก่อน เมื่อทำได้แล้ว ก็ให้ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น การอธิษฐานสัจจะบารมีนี้ เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่ง เพราะสัจจะบารมีที่เราอธิษฐานนี้ เราสามารถทำได้แล้ว จะได้บารมีอื่นๆ อีกหลายบารมีตามมา
.
ติดตามคำมหาอธิษฐาน ด้านอื่นๆ ในยูทูปได้ที่ลิ้ง:
ขอบารมีพระพุทธเจ้า/ พระธรรม /พระสงฆ์/ และผลบุญที่ข้าพเจ้า/ได้กระทำไว้ดีแล้วทั้งหมด/ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์/ ทำทาน/ รักษาศีล/ เจริญสมาธิภาวนา /บุญกริยาวัตถุ 10 ประการ/ และทุกๆบุญในทุกภพทุกชาติ/ จนถึงชาติปัจจุบันนี้/ ขอให้บุญทั้งหลายนี้/จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า/
ทำงานได้ถูกเวลา/ เมื่อถึงเวลาที่ควรทำ/ ก็ทำจนเสร็จได้/ ทำงานได้ถูกวิธี/ ถูกขั้นตอน/ ถูกลำดับ/ ไม่ผัดววันประกันพรุ่ง/ ให้รู้วิธีที่จะทำงานให้เสร็จได้/ ทำงานด้วยความเต็มใจ/ ทำงานด้วยความพากเพียร/ ทำงานด้วยความตั้งใจ/ ด้วยความเอาใจใส่/ และทำงานด้วยความเข้าใจ/ ไม่มีข้ออ้าง/ ข้อแม้/ และเงื่อนไงในการทำงาน/ ไม่ปล่อยปละละเลยในงานของตน/ คอยตรวจตรางานของตนอยู่เสมอ/ ให้มีความจดจ่อในงานของตนตลอดเวลา/ ให้มีสติปัญญาพิจารณางานเพื่อให้งานดีได้ถึงที่สุดเทอญ
3 ถูกใจ
1 แชร์
557 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...