1 เม.ย. 2022 เวลา 17:59 • ปรัชญา
เสียงเรียกร้องก้องกังวาลดั่งสารสังข์
เปรียบประดังฝั่งฝนครึ้มลมหนาว
พายุซัดวัดวนวิ่งเกรียกกราว
แท้ใดเล่าเจ้าคะนึงพึงลอยไป
โฆษณา