2 เม.ย. 2022 เวลา 08:15 • ไลฟ์สไตล์
ความสุขสำหรับแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน บางคนมีเงินแล้วมีความสุข คนสุขภาพไม่ดี ก็อยากได้สุขภาพแข็งแรง แค่เค้าหายได้ก็สุขล่ะ บางคนตกงาน พอได้งาน หายทุกข์ล่ะ อยู่คนเดียวสำหรับเราความสุขดูหาได้ง่ายที่เดียว สุขจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะตัวแปรมันน้อย เราคอนโทลได้ง่ายกว่า สำหรับเราเราให้ค่ากับความรู้สึกเฉยๆๆมากกว่า เพราะพอเราสุข เราจะติดสุข ยึดมัน สุดท้ายก็ทุกข์อยู่ดี วนเวียนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้น
โฆษณา