2 เม.ย. 2022 เวลา 13:04
วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ภาพประธาน : พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพดอกจำปีสิรินธรและดอกม่วงเทพรัตน์ เป็นภาพประกอบ
วันนี้ ยังเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยครับ
“โนรา”
ความภาคภูมิใจของคนไทย สู่การเป็นมรดกโลก
เมื่อ 15 ธันวาคม 2564 ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน "โนรา" เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-19 และมีลักษณะสอดคล่องตามหลักเกณฑ์ของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ถึง 4 สาขา คือ
 • 1.
  มุขปาฐะ
 • 2.
  ศิลปะการแสดง
 • 3.
  การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล
 • 4.
  งานช่างฝีมือดั้งเดิม
“โนรา” เป็นศิลปะการแสดงซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้มีรากฐานมาจากความเชื่อ และพิธีกรรมของชุมชน มีการร่ายรำที่ทรงพลัง งดงาม ควบคู่ไปกับบทร้องที่เป็นภาษาถิ่นใต้ที่ต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบในการโต้ตอบ โดยมีดนตรีประกอบจังหวะที่ให้ทำนองเร้าใจ
เรื่องราวที่แสดงนำมาจากนิทาน ตำนานและวรรณกรรมพื้นบ้าน ส่วนเครื่องแต่งกายทำด้วยลูกปัดหลากสี สวมปีกหางคล้ายนก เทริดทรงสูงต่อเล็บยาวที่ทำจากโลหะ สะท้อนให้เห็นถึงงานช่างฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เนื่องในวาระที่ โนรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ไปรษณีย์ไทยได้จัดพิมพ์ดวงตราไปรษณียากรชุด “วันอนุรักษ์มรดกไทย 2565 “
รวม 4 ท่ารำโนราในรูปแบบภาพวาดลายเส้น เทคนิคสีน้ำและสีอะคลิลิก เก็บทุกรายละเอียด คม ชัด สีสันสวยสด งดงาม
เริ่มจำหน่าย 2 เมษายน 2565
มีชนิดราคา 3 บาท และ 5 บาท พิมพ์ชนิดละ 400,000 ดวง
ราคาชุดละ 16 บาท ราคาตามหน้าดวงครับ
แสตมป์วันอนุรักษ์มรดกไทย 2565 Cr. parindra.com
แสตมป์ รำโนรา คนขวามี 6 นิ้ว (หือออ)
ที่มาข้อมูล : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไปรษณีย์ไทย
โฆษณา