3 เม.ย. 2022 เวลา 11:57 • ไลฟ์สไตล์
สุขหรือทุกข์เป็นของชั่วคราว ต้องลองทบทวนดูครับ เราสุขเพราะอะไร อะไรทำให้เราทุกข์
การที่เราได้อยู่คนเดี๋ยวและเผชิญกับสถานการณ์ที่จะทำให้เรารู้สึกแย่หรือทุกข์ นับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจชีวิตได้ดีครับ อยู่กับปัจุบันใช้สติ ไม่ปรุงแต่งความคิด คนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะคิดเยอะคิดมาก คิดมาย ถ้าเราผ่านไปได้จะอยู่คนเดียวแบบสบายและมีความสุข เพราะเราเข้าใจชีวิต ไม่ต้องรอคอยความสุขจากคนอื่น เราก็จะสุขได้ครับ สุขแบบยั่งยืนครับ
โฆษณา