4 เม.ย. 2022 เวลา 08:06 • สุขภาพ
สงกรานต์นี้ นอกจากจะต้องระวังผู้สูงอายุแล้ว เด็กเล็กก็ต้องระวังเช่นกัน
จากข้อมูลการระบาดปี 64 และ ปี 65 จะเห็นว่าโอมิครอนไม่ได้รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า โดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จึงต้องระวังเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
อัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในเด็ก ปี 65 เทียบกับปี 64
โฆษณา