ผมเคยโคจรม่เจอกัน หลายรอบ แต่ละรอบ ไม่เคยได้โสดตรงกัน แต่ความรู้สึกดี ๆ ก็ยังอยู่นะ อาจเป็นเพราะรักแรกด้วยแหละมั้ง
โฆษณา