ไม่รู้ว่าอยู่ในลำดับไหน แต่รู้ว่าก็สำคัญค่ะ
เป็นสิ่งที่เพิ่มความเหนียว แน่น หนึบ ให้ชีวิตคู่ 😆😆
  • 1
โฆษณา