4 เม.ย. 2022 เวลา 16:27 • ครอบครัว & เด็ก
ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "อิจฉา" ไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุข ไม่ชอบเห็นคนอื่นมีมากกว่า ไม่ชอบเห็นคนอื่นเก่งกว่าฯลฯ คนประเภทนนี้มองแต่คนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวเอง ไม่พัฒนาตัวเอง ปล่อยผ่านอย่าสนใจ เพราะคนประเภทนี้มีมากในสังคม😀😀
โฆษณา