ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "อิจฉา" ไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุข ไม่ชอบเห็นคนอื่นมีมากกว่า ไม่ชอบเห็นคนอื่นเก่งกว่าฯลฯ คนประเภทนนี้มองแต่คนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวเอง ไม่พัฒนาตัวเอง ปล่อยผ่านอย่าสนใจ เพราะคนประเภทนี้มีมากในสังคม😀😀
1 ถูกใจ
42 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา