ศึกษาธรมมะของพระพุทธเจ้าสิครับ แล้วจะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนชั่วคราว ไม่มีแก่นสาร ความฟุ้งซ่านจะหายไป
  • 1
โฆษณา