ไม่มีความเป็นไปได้เลยตราบที่ยังมีการเมืองและระบบราชการ แบบที่เป็นอยู่
2 ถูกใจ
189 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา