5 เม.ย. 2022 เวลา 14:24 • ความคิดเห็น
การแข่งขัน อยากเอาชนะเป็นนิสัยโดยธรรมชาติของมนุษย์ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เพราะมนุษย์มีกิเลส อยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากทำ
และเมื่อมนุษย์อย่างน้อย2คน ต้องการในสิ่งเดียวกัน ก็ต้องแข่งขันกัน
อีกมุมนึง สิ่งมีชีวิตก็ต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้ว
โฆษณา