5 เม.ย. 2022 เวลา 15:15 • ความคิดเห็น
เคย
นายจ้างชาวต่างชาติ
เหตุผลที่ทำ คือ. ส่วนหนึ่งต้องการเอาชนะ และพิสูจน์บางอย่างให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่คนไม่ดีในแบบที่พวกเขาเข้าใจ
ส่วนหนึ่ง รู้สึกสงสาร ที่เห็นพวกเขาโดนคนไทยบางคนหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ และกำลังจะเอารัดเอาเปรียบ
ส่วนหนึ่ง ตกกระไดพลอยโจน อยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ช่วงแรกก็รู้สึกดี ช่วงหลังๆๆ เริ่มรู้สึกว่า เยอะเกินไป ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวมากเกินไป
เบื่อหน่าย ในความนิสัยไม่ดีบางอย่าง
สุดท้าย ลาออก ไม่ให้ออก กุก็จะออก เบื่อหน่ายนิสัยแย่ๆ ในบางเรื่อง
โฆษณา