6 เม.ย. 2022 เวลา 00:43 • ความคิดเห็น
เป็นไปได้ค่ะ เพราะช่วงนี้ มีการเปลี่ยนแปลง รวดเร็วมาก ทุกอย่างกำลังจัดขั้ว จัดวรรคตอนใหม่
ในชั้นบรรยากาศของโลก สิ่งแวดล้อมกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเอง มนุษย์กำลังจัดขั้วใหม่
สภาวะที่ผันผวนขณะนี้ เปรียบได้กับ พายุ ลม มรสุม สำหรับในทัศนะคติเรา เหมือน ฟ้าหลังฝน มันจะงดงามและสดใส
อีก 5 ปี เป็นไปได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับ ไทย หากสามารถวางตัวเป็นกลาง ได้ ในสภาวะสงคราม รัสเซีย-ยูเครน
ไม่ตามก้นเมกา ก็ถือว่า เข้มแข็ง และ พึ่งพาตนเองได้ในทางการทหาร และมีความเข้มแข็งทางด้านการต่างประเทศ
1
การให้ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน เคยมีเศรษฐกิจที่ดีในยุค ท่านชาติชาย ชุณหวัน หรือท่านทักษิณ ชินวัตร ก็ยังไม่เคยทำให้ประเทศไทย ได้เลื่อนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้เลย แต่อาจเป็นได้หากท่านทักษิณยังอยู่ในตำแหน่งทางการเมือง ไม่ว่าจะในคณะรัฐบาลหรือผู้นำพรรค แต่ตอนนี้ คนไทยอยากให้มีเศรษฐกิจแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเหมือนในช่วง ท่านทักษิณดำรงอยู่ในตำแหน่ง
แม้ว่า ขณะนี้ ท่านประยุทธ์ จันทน์โอชา จะดำรงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือมีท่านใดเข้ามาก็ตาม หากไทยมีความเข้มแข็ง ทางการทหาร และการเมืองมากพอ และเราไม่ต้องให้ประเทศอื่นมาชี้นำ หรือแสดงบทบาทในทางการเมือง โดยการวางตัวเป็นกลาง
และแก้ไข เศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการให้แก่ ประชาชนได้ดีขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ
1
เพราะไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากในบางด้านที่สามารถ สนับสนุนและเป็นตัวแปร สำคัญในการทำให้ไทยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับนานาอารยประเทศได้ แน่นอน
1
โฆษณา