ทุกชาติ ทุกประเทศย่อมมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร การคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจนี้ ผมว่าสำคัญ
ภาษาอังกฤษอาจเป็นภาษาสากลที่โคตรสำคัญ เพราะอะไร ๆ ก็มีภาษาอังกฤษเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ทั้งนั้น แม้แต่คู่มือการใช้กระทะไฟฟ้าที่ผลิตในจีน
ภาษาอังกฤษคือภาษาสากลครับ
แต่ภาษาไทย คือสิ่งที่บ่งบอกว่า "กูคือคนไทย รากเหง้ากูคือคนไทย กูเกิดเป็นไทย และจะขอตายบนแผ่นดินที่กูเกิด " ไม่อย่างนั้น บุคคลบางท่านจะดิ้นรนเพื่อกลับมาตายที่บ้านเกิดเมืองนอนหรือครับ ?
4 ถูกใจ
194 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา