6 เม.ย. 2022 เวลา 11:18 • สุขภาพ
คนไทยอย่างน้อย 45% อาจต้องติดโควิด-19 ก่อนที่โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
มาฟังคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางเตรียมพร้อมรับมือได้ วันศุกร์นี้ เวลา 11:00 น. ทาง Facebook Live ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ครับ
โฆษณา