งานบ้านงานเรือนของผู้หญิง มันมีความหมายถึง ความดีงามในตัวผู้หญิงคนนั้น คือ ความเสียสละความอดทน ทำงานเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความสุข ความเข้าใจ ความใส่ใจ ความห่วงใย ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ความมีน้ำใจเอื้ออาทรให้ทุกคนในบ้าน การที่ผู้หญิงมีคณสมบัติในงานบ้านงานเรือนจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน การที่ผู้ใหญ่บอกให้พิจารณาในสิ่งนี้เพราะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากมายในความสามารถในงานบ้านงานเรือน ซึ่งอาจจะสำคัญกว่าปริญญามากมาย
สมัยก่อนเค้าฝึกเด็กผู้หญิงโดยผ่านทางงานบ้านงานเรือน ขณะที่เด็กผู้ชายผ่านการบวชเณร สมัยนี้ทุกคนไปโรงเรียน ถูกอบรมมาเหมือนกันหมดคุณสมบัติต่างๆจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเป็นหลัก
1 ถูกใจ
391 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา