มองครับ แต่ไม่ได้มองถึงขนาดว่าต้องทำเป็นทุกอย่าง หรือต้องเชี่ยวชาญ หรือต้องมาทำให้เรา
ผมมองว่าบ้านก็อาศัยอยู่ด้วยกัน งานบ้านก็ควรช่วยกันทำ ไม่ใช่การผลักภาระให้ฝ่ายใดฝ่ายนึงทำ
เวลาไหนที่อีกฝ่าย เจ็บไข้ได้ป่วย หรือติดภาระงาน หรือไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ อีกคนที่เหลือก็ควรที่จะสามารถทำงานบ้านแทนได้
1 ถูกใจ
141 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...