บางครั้งคำว่า ลิ้นกับฟัน มันจะเกิดขึ้นแท้จริงก็ต่อเมื่อคู่ ๆ นั้น รู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้น หากยังเป็นคนที่สงวนท่าที จะไม่เห็นจุดนี้ และเมื่อมาถึงจุดที่มีการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าทางร่างกาย คำพูด หรืออารมณ์เข้าใส่กัน ก็จะก้าวไปสู่การตระหนักรู้ ในธาตุแท้ของกันและกัน หนทางที่เหลือก็จะสบายมากขึ้น เพราะแม้คู่ของคุณกลายเป็นยักษ์มาร ไม่ใช่เทพบุตรแล้ว แต่ก็ยังอาจพบว่า จริง ๆ แล้วตัวเราเองชอบแบบนั้นเหมือนกันก็เป็นได้ จึงทำให้สถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น
1 ถูกใจ
131 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา