ปัจจุบันผู้หญิงส่วนมากออกไปทำงาน มีงานประจำ มีงานทำอื่นๆ เป็น Working woman ไม่ได้มีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ซักผ้า หรือดูแลบ้านเพียงอย่างเดียว
งานบ้าน เป็นงานในชีวิตประจำวัน ถ้ามองในปัจจุบันทุกคนควรทำเป็นบ้าง เช่น ล้างจาน ซักผ้า กวาดบ้าน แต่ไม่ใช้หน้าที่ของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว เมื่อปัจจุบันทำงานทั้งชายและหญิง งานบ้านชายและหญิงต้องช่วยกันทำเช่นกัน เพื่อแบ่งเบาภาระกันและกัน
ถามว่า งานบ้าน ต้องมองเก็บไปพิจารณามั้ย ? คำตอบคือ ควรมอง แต่ไม่มองก็ได้ ถ้าคุณสามารถทำแทนเขาได้ หรืออาจแบ่งหน้าที่ตามความถนัดและเหมาะสม
อย่างไรก็ดี ลองถามตัวเองดูว่า คุณต้องการภรรยาในรูปแบบไหน ??
1. ต้องการให้อยู่บ้านทำหน้าที่แม่บ้าน
2. มีทำงานตามความชอบของเขา
ถ้าแบบแรกควรคำนึงเป็นหลัก ถ้าแบบสอง ไม่ต้องคำนึงก็ได้
3 ถูกใจ
180 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา