ภาษา ในการสื่อสารสามารถสื่อได้หลายแบบ
ในมุมมองของ Pungpang Talk ภาษาพูดกับภาษาเขียน มีความแตกต่างกัน เพราะภาษาพูดดิ้นได้ แต่ภาษาเขียนมีความหมายหลักการที่ชัดเจน
เพลงที่คุณกำลังแปลอยู่นั้นมาจากภาษาพูดซะส่วนมาก
การที่คุณจะเก่งในการแปลหรือเข้าใจเนื้อเพลง คุณต้องอาศัยความคุ้นเคย คุ้นชิน เป็นอย่างมาก เพื่อแปลออกมาแล้วฟังรื่นหู สละสลวย
คุณมาถูกทางแล้วค่ะ แต่ไม่อยากให้ตีกรอบภาษาจนเกินไป วันนึงคุณจะสามารถแปลมันออกมาได้ตามความรู้สึกจากเนื้อเพลงได้ดีขึ้นนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะคะ 🤍
  • 3
โฆษณา