ได้ฝึกระเบียบวินัย​ ได้สุขภาพ​ รู้จักที่จะอดทนต่อการฝึกฝน
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา