8 เม.ย. 2022 เวลา 18:31 • ความคิดเห็น
ได้ฝึกระเบียบวินัย​ ได้สุขภาพ​ รู้จักที่จะอดทนต่อการฝึกฝน
โฆษณา