8 เม.ย. 2022 เวลา 18:39 • ความคิดเห็น
ในการอยู่ด้วยกันมีบ้างที่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อข่มขวัญเพื่อทำให้อีกฝ่่ายรู้สึกสยบหรือกลัว
แต่ไม่ใช่ทางออกที่ดีของการที่อยู่ด้วยกัน
ควรใช้หลักและเหตุผลตามรากฐานบนความจริงในการตัดสินเรื่องที่ขัดแย้งหรือเรื่องใดๆที่อาจทำให้เกิดความรุนแรง
โฆษณา