ในการอยู่ด้วยกันมีบ้างที่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อข่มขวัญเพื่อทำให้อีกฝ่่ายรู้สึกสยบหรือกลัว
แต่ไม่ใช่ทางออกที่ดีของการที่อยู่ด้วยกัน
ควรใช้หลักและเหตุผลตามรากฐานบนความจริงในการตัดสินเรื่องที่ขัดแย้งหรือเรื่องใดๆที่อาจทำให้เกิดความรุนแรง
1 ถูกใจ
121 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา